Odstąpienie od umowy

W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny po zalogowaniu przez Konsumenta do Konta lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: kontakt@trytek.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Trytek Numizmatyka, Edmunda Bałuki 20, 70-407 Szczecin. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostępnym na stronie www.sklepkolekcjoner.pl oraz jako załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Trytek Numizmatyka niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

pixel