Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu Trytek Numizmatyka
https://trytek.pl

(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku,

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też, poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookie, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MACIEJ MICHAŁ TRYTEK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRYTEK NUMIZMATYKA MACIEJ TRYTEK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 2530269030, REGON 361120300, al. Wojska Polskiego 36/U1, 70-475 Szczecin.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: kontakt@trytek.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO),
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookie (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

Wyjątkiem jest możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), która przysługuje Ci w każdym przypadku.

Jeżeli chcesz otrzymać informacje o tym, jakie kategorie Twoich danych osobowych są przetwarzane przez Sklep, możesz zwrócić się z żądaniem udostępnienia takich informacji. W tym celu, prosimy o kontakt e-mailowy na adres kontakt@trytek.pl. Podany adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?

realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie?

 

umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

obowiązek prawny, związany z rachunkowością,
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy

do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

 1. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

 1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na

przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub - jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń - zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?

marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie" i „Pliki cookie” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookie, wykorzystywanych do celów marketingowych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookie” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookie, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?

wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

Na jakiej podstawie?

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?

do momentu wycofania przez Ciebie zgody - pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę (przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem)

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

 1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu. Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony innym użytkownikom, chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania - w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, przy wykorzystaniu do tego informacji o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności - w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie, np. ile czasu spędzasz na danej podstronie czy w które linki klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu.

PLIKI COOKIE

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookie (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

Nazwa pliku cookie

Okres ważności pliku cookie

Funkcja pliku cookie

test_cookie

15 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem tego pliku cookie jest określenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.


_ga

2 lata

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik ten jest używany do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii oraz śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego. Pliki cookie przechowują informacje w sposób anonimowy i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.

_gid

1 dzień

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik ten służy do przechowywania informacji o sposobie korzystania z witryny przez odwiedzających i pomaga w tworzeniu raportów analitycznych dotyczących funkcjonowania witryny. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz odwiedzane strony w formie anonimowej.

_gcl_au

3 miesiące

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do zrozumienia interakcji użytkownika z witryną.

client

1 dzień

Ten plik cookie identyfikuje klienta.

basket_id

1 miesiąc

Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji koszyka na zakupy. Ten plik cookie służy do zapamiętywania pozycji, które odwiedzający dodał do koszyka.

__IAI_AC2

44 dni

Ten plik cookie służy jako identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia,
a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

page_counter

1 dzień

Ten plik cookie służy jako iterator zliczający liczbę stron, które odwiedził klient przed złożeniem zamówienia.

applePayAvailability

czas trwania sesji

Ten plik cookie służy jako informacja, czy dana sesja na danej przeglądarce będzie w stanie obsłużyć płatność Apple Pay.

_gat

1 minuta

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics, aby dławić szybkość żądania, w celu ograniczenia gromadzenia danych na stronach
o dużym natężeniu ruchu.

__IAI_SRC

3 miesiące

Ten plik cookie jest niezbędny do działania serwisu.

payPalAvailability_PLN

czas trwania sesji

Ten plik cookie służy jako informacja, które z usług integracji z PayPal są dla danego użytkownika dostępne.

monit_token

1 rok

Ten plik cookie służy do identyfikacji klienta panelu, a nie Sklepu.

         

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookie,
 • blokować wykorzystanie plików cookie w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Zgoda na cookies Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookie. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookie z poziomu strony. Ponadto, możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Prosimy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookie może powodować trudności w korzystaniu z strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich Strona internetowa Sklepu, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookie pochodzących od podmiotów trzecich.

Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz w Wikipedii.

Logi serwera Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Sklep w celu identyfikacji Ciebie. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane - podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

hostingodawca

nie ma miejsca

 

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT

nie ma miejsca

każde działanie w związku ze Sklepem

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

nie ma miejsca

 

operator internetowej platformy handlowej

tak - Stany Zjednoczone Ameryki **

 

hostingodawca

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych

podmiot zapewniający usługi marketingowe

tak - Stany Zjednoczone Ameryki **

połączenie konta z profilami społecznościowymi

podmiot zapewniający usługi społecznościowe,
z którym użytkownik połączy swoje konto

tak - Stany Zjednoczone Ameryki **

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych

podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

tak - Stany Zjednoczone Ameryki **

 

dostawca płatności

nie ma miejsca

 

podmiot zapewniający dostawę towaru

nie ma miejsca

złożenie zamówienia w Sklepie

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

nie ma miejsca

 

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

nie ma miejsca

 

biuro rachunkowe

nie ma miejsca

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych

nie ma miejsca


skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe

portale społecznościowe

tak - Stany Zjednoczone Ameryki **

nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

nie ma miejsca

       

A ponadto odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

pixel